අපි ගැන

a'd'f'd'fPlet සමාගම ෂැංෙසෝ, චීනය, පිහිටා ඇත ෂැංහයි ඉතා ආසන්න වන. ඔහු වරක් ස්කීන් මුදණ තීන්ත අලෙවි හා බොහෝ ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්ත සේවය කළා. ඔහු පුළුල් තිර මුද්රණය අත්දැකීම් ඇති හා ස්කීන් මුදණ ක්රියාවලිය තුළ squeegee වැදගත්කම අවබෝධ විය. 2013 දී, Plet සහාය තහඩු squeegee පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ නිෂ්පාදන බිහි කිරීමට ආරම්භ කර, චීනයේ පාරිභෝගිකයන් මුද්රණය බොහෝ නිරවද්යතාවයකින් තිරය සඳහා ස්ථාවර මුද්රණය කෝණය හා මුද්රණ පීඩනය සපයන කුලයට වෙළඳ නාමය squeegee, පිහිටුවන ලදී.adfaf


WhatsApp Online Chat !